We raised
224 376 706 

x

Szkolenie I stopnia Pokojowego Patrolu, czerwiec 2002, Uroczysko-Waszeta