x

Szkolenie I stopnia Pokojowego Patrolu, marzec 2002, Załęcze Wielkie