We raised
224 376 706 

x

Szkolenie I stopnia Pokojowego Patrolu, 10-12.02.2006, Szadowo-Młyn