x

Szkolenie I stopnia Pokojowego Patrolu, 24-26.03.2006, Szadowo-Młyn