We raised
224 376 706 

x

Szkolenie I stopnia Pokojowego Patrolu, 7-9.04.2006, Szadowo-Młyn (fot. M. Sandecki)