x

Szkolenie I stopnia Pokojowego Patrolu, 21-23.04.2006, Szadowo-Młyn