We raised
224 376 706 

x

Szkolenie I stopnia Pokojowego Patrolu, 30.06-2.07.2006, Szadowo-Młyn