We raised
224 376 706 

x

Szkolenie I stopnia Pokojowego Patrolu, 13-15.10.2006, Szadowo-Młyn