Declared result of the 32nd Grand Finale: PLN 175,426,813 Our account now:
175426813 PLN

x

Szkolenie dla kandydatów na Liderów i Instruktorów Pokojowego Patrolu, 2-4.07.2010, Warszawa