x

Szkolenie Liderów Pokojowego Patrolu, 9-10.10.2010, Szadowo-Młyn