We raised
224 376 706 

x

Szkolenie I stopnia Pokojowego Patrolu, 23-25.03.2007, Szadowo-Młyn