During the 32nd Grand Finale we raised:
281879118,07 PLN

x

Szkolenie I stopnia Pokojowego Patrolu, 4-6.03.2011, Szadowo-Młyn