x

Szkolenie Liderów Pokojowego Patrolu, Szadowo Młyn, 25-27 marca 2011