x

Szkolenie I stopnia Pokojowego Patrolu, 8-10.04.2011, Szadowo-Młyn