We raised
224 376 706 

x

Szkolenie I stopnia Pokojowego Patrolu, 11-13.06.2004, Szadowo-Młyn