During the 31st Grand Finale we raised:
243 259 387,25 PLN

x

Szkolenie dla kandydatów na Liderów i Instruktorów Pokojowego Patrolu, Szadowo Młyn, 1-3 lipca 2011, Szadowo-Młyn