During the 32nd Grand Finale we raised:
281879118,07 PLN

x

Szkolenie dla kandydatów na Liderów i Instruktorów Pokojowego Patrolu, Szadowo Młyn, 1-3 lipca 2011, Szadowo-Młyn