Na rzecz 28. Finału zebraliśmy już:
325 546 

x

Szkolenie I stopnia Pokojowego Patrolu, 7-9.03.2003, Brachlewo