During the 32nd Grand Finale we raised:
281879118,07 PLN

x

Szkolenie I stopnia Pokojowego Patrolu, 7-9.03.2003, Brachlewo