In aid of our COVID-19 Relief Fund we raised:
7 964 817 PLN

x

Szkolenie dla kandydatów na Liderów i Instruktorów Pokojowego Patrolu, 16-18 marca 2012, Szadowo-Młyn