x

Szkolenie dla kandydatów na Liderów i Instruktorów Pokojowego Patrolu, 16-18 marca 2012, Szadowo-Młyn