Preliminary result of the 31st Grand Finale: 154 606 764 PLN Our account balance now:
154 606 764 PLN

x

Szkolenie dla kandydatów na Liderów i Instruktorów Pokojowego Patrolu, 16-18 marca 2012, Szadowo-Młyn