We raised
224 376 706 

x

Szkolenie I stopnia Pokojowego Patrolu, 13-15 kwietnia 2012, Szadowo-Młyn