Declared result of the 32nd Grand Finale: PLN 175,426,813 Our account now:
175426813 PLN

x

Szkolenie I stopnia Pokojowego Patrolu, 14-16.02.2003, Brachlewo