We raised
224 376 706 

Peace Patrol Leaders Meet-up - 2012

Spotkanie Liderów Pokojowego Patrolu, 12-14.10.2012, Szadowo-Młyn. Fot. Ł. Widziszowski