We raised
224 376 706 

x

Szkolenie I stopnia Pokojowego Patrolu, 26-28 października 2012, Szadowo-Młyn