We raised
224 376 706 

x

Szkolenie I stopnia Pokojowego Patrolu, 16-18.11.2012, Szadowo-Młyn