In aid of our COVID-19 Relief Fund we raised:
21 629 867 PLN

x

Szkolenie II stopnia, czyli dla kandydatów na Liderów i Instruktorów Pokojowego Patrolu, 5-7.04.2013, Szadowo-Młyn