Declared result of the 32nd Grand Finale: PLN 175,426,813 Our account now:
175426813 PLN

Peace Patrol Training Retreat - May 2013

Szkolenie I stopnia Pokojowego Patrolu, 3-5.05.2013, Szadowo-Młyn