During the 32nd Grand Finale we raised:
281879118,07 PLN

Peace Patrol media training retreat - March 2013

Szkolenie grup Pokojowego Patrolu: Biuro Prasowe & Internet, 1-3.03.2013, Szadowo-Młyn