Deklarowana kwota 31. Finału WOŚP
30 801 860 PLN

Jaworów i Odessa

Solidarni z Ukrainą