Preliminary fundraiser result: 92 143 798 PLN
Result of the 27th Grand Finale:
175 938 717 PLN

x

Bicie rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Zdjęcia od szkół i instytucji, które brały udział w akcji.