In aid of our COVID-19 Relief Fund we raised:
21 629 867 PLN

World First Aid Day - Warsaw 2014

Światowy Dzień Pierwszej Pomocy na dworcu kolejowym Warszawa Centralna, 29.09.2014, Fot. Łukasz Widziszowski