Declared result of the 32nd Grand Finale: PLN 175,426,813 Our account now:
174923705 PLN

World First Aid Day - Warsaw 2014

Światowy Dzień Pierwszej Pomocy na dworcu kolejowym Warszawa Centralna, 29.09.2014, Fot. Łukasz Widziszowski