Preliminary fundraiser result: 92 143 798 PLN
Result of the 27th Grand Finale:
175 938 717 PLN

World First Aid Day - Warsaw 2014

Światowy Dzień Pierwszej Pomocy na dworcu kolejowym Warszawa Centralna, 29.09.2014, Fot. Łukasz Widziszowski