During the 32nd Grand Finale we raised:
281879118,07 PLN

World First Aid Day - Warsaw 2013

Światowy Dzień Pierwszej Pomocy na dworcu kolejowym Warszawa Centralna, 13.09.2013