We raised
224 376 706 

World First Aid Day - Warsaw 2013

Światowy Dzień Pierwszej Pomocy na dworcu kolejowym Warszawa Centralna, 13.09.2013