World First Aid Day - Gdańsk 2013

Światowy Dzień Pierwszej Pomocy w Galerii Bałtyckiej w Gdańsku, 13.09.2013