In aid of our COVID-19 Relief Fund we raised:
21 629 867 PLN

World First Aid Day - Gdańsk 2013

Światowy Dzień Pierwszej Pomocy w Galerii Bałtyckiej w Gdańsku, 13.09.2013