Preliminary fundraiser result: 92 143 798 PLN
Result of the 27th Grand Finale:
175 938 717 PLN

First Aid - Child's Play: April 2015

Zdjęcia z akcji "Pierwsza pomoc - to dziecinnie proste".