We raised
224 376 706 

Setting a New World Record at Simultaneous CPR - Warsaw 2015

Bicie rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Fot. Arek Drygas