PRELIMINARY RESULT PLN 115 362 894 IN OUR ACCOUNT PLN
113 632 305 

Setting a New World Record at Simultaneous CPR - Warsaw 2015

Bicie rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Fot. Arek Drygas