Preliminary fundraiser result: 92 143 798 PLN
Result of the 27th Grand Finale:
175 938 717 PLN

Setting a New World Record at Simultaneous CPR - Warsaw 2016

Bicie rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej przed Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie. Fot. Łukasz Widziszowski