We raised
224 376 706 

Accident simulation during the 24th Grand Finale

Pozoracja przygotowana i przeprowadzona przez dzieci ze Szkoły Podstawowej, które brały udział w Programie Edukacyjnym "Ratujemy i Uczymy Ratować". Fot. Arek Drygas