Preliminary fundraiser result: 92 143 798 PLN
Result of the 27th Grand Finale:
175 938 717 PLN

Accident simulation during the 24th Grand Finale

Pozoracja przygotowana i przeprowadzona przez dzieci ze Szkoły Podstawowej, które brały udział w Programie Edukacyjnym "Ratujemy i Uczymy Ratować". Fot. Arek Drygas