During the 32nd Grand Finale we raised:
281879118,07 PLN

Learning CPR at the National Bank of Poland open doors - 2012

Instruktorzy Programu Ratujemy i Uczymy Ratować uczyli pierwszej pomocy na Dniach Otwartych Narodowego Banku Polskiego.