We raised
224 376 706 

Learning CPR at the National Bank of Poland open doors - 2012

Instruktorzy Programu Ratujemy i Uczymy Ratować uczyli pierwszej pomocy na Dniach Otwartych Narodowego Banku Polskiego.