Preliminary fundraiser result: 92 143 798 PLN
Result of the 27th Grand Finale:
175 938 717 PLN

Learning CPR at the National Bank of Poland open doors - 2012

Instruktorzy Programu Ratujemy i Uczymy Ratować uczyli pierwszej pomocy na Dniach Otwartych Narodowego Banku Polskiego.