We raised
224 376 706 

CPR for Schools at Radio Zet event 2014

Instruktorzy Programu Ratujemy i Uczymy Ratować uczyli wszystkich chętnych, małych i dużych, pierwszej pomocy.