We raised
224 376 706 

CPR for Schools at Warsaw Marathon 2012

Nauka pierwszej pomocy prowadzona przez Instruktorów WOŚP podczas Maratonu Warszawskiego w 2012 roku na Stadionie Narodowym.