Preliminary fundraiser result: 92 143 798 PLN
Result of the 27th Grand Finale:
175 938 717 PLN

CPR for Schools at Warsaw Marathon 2012

Nauka pierwszej pomocy prowadzona przez Instruktorów WOŚP podczas Maratonu Warszawskiego w 2012 roku na Stadionie Narodowym.