Preliminary fundraiser result: 92 143 798 PLN
Result of the 27th Grand Finale:
175 938 717 PLN

Petition to introduce first aid lessons to primary schools

Podpisujemy petycję do Ministerstwa Edukacji Narodowej odnośnie nauki pierwszej pomocy w szkołach i uczymy ratować w Krakowie!