In aid of our COVID-19 Relief Fund we raised:
21 629 867 PLN

Petition to introduce first aid lessons to primary schools

Podpisujemy petycję do Ministerstwa Edukacji Narodowej odnośnie nauki pierwszej pomocy w szkołach i uczymy ratować w Krakowie!