We raised
224 376 706 

Petition to introduce first aid lessons to primary schools

Podpisujemy petycję do Ministerstwa Edukacji Narodowej odnośnie nauki pierwszej pomocy w szkołach i uczymy ratować w Krakowie!