Preliminary fundraiser result: 92 143 798 PLN
Result of the 27th Grand Finale:
175 938 717 PLN

Setting a new CPR record - 2017

Bicie rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej w Szkole Podstawowej nr 379 na warszawskim Targówku. Fot. Łukasz Widziszowski