At 29th Grand Finale we raised
210 813 830 PLN

Setting a new CPR record - 2017

Bicie rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej w Szkole Podstawowej nr 379 na warszawskim Targówku. Fot. Łukasz Widziszowski