We have already raised:
191 928 PLN

Setting a New World Record at Simultaneous CPR - Warsaw 2016

Bicie rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej przed Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie. Fot. Łukasz Widziszowski