ZGŁOŚ SIĘ

In order to celebrate European Restart a Heart Day in style, we encourage your institution - a school, a library, a museum - you name it, to take part in our attempt to set another record. We campaign for universal first aid and CPR education in Polish schools, and out education initiative: CPR for Schools Programme is a great example of how quickly and effectively children take to this knowledge. 

In a bid to involve more people in this drive to learn how to save lives, we encourage everyone to join us in commemorating European Restart a Heart Day and hosting your own CPR lesson. Let's see if we can beat our previous record when in 2016, we have had 16 577 people participate in the largest CPR lesson in the country! Sounds impressive? You can contribute to a new record - we kick off our huge enterprise on October 16th, at noon! You can use our website to search for events near you. 

 

Dane instytucji organizującej rekord

Miejsce przeprowadzenia rekordu

Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie akcji
(dane do wiadomości Fundacji)

Dane kontaktowe do publicznej wiadomości

Pozostałe informacje

Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy z siedzibą w Warszawie, ul. Dominikańska 19c w calach związanych z przeprowadzeniem Bicia rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo – oddechowej przez jak największą liczbę osób oraz w celach archiwalnych. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Biciu rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo – oddechowej przez jak największą liczbę osób
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu danych w powyższych celach, w tym na opublikowanie danych z pola "Dane kontaktowe do publicznej wiadomości" na stronie Fundacji WOŚP dotyczącej bicia rekordu.
Zapoznałem się z pełnym regulaminem Bicia rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo – oddechowej przez jak największą liczbę osób.
Wyrażając zgodę na przekazanie danych Partnerom akcji Uczestnik zgadza się na przetwarzanie przez nich tych danych wyłącznie w celach organizacyjnych dotyczących bicia rekordu. Nie jest to zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych Partnerów.